Általános szerződési feltételek

1. A yomarketing.hu domain és weboldal tulajdonosa:
Név: Majki Andrea e.v. 
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Ősz utca 6. 2/2
Adószám: 77991845-1-27 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-94097/2016.  
Az Adatkezelési tájékoztató itt érhető el. 
2. Üzemeltetésért felelős:
Majki Andrea
E-mail: hello (kukac) yomarketing.hu 
3. Tárhelyszolgáltató és elérési adatai:
Neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
Cégbírósági bejegyzési száma: Cg.01-09-949386 Adószáma: 23023071-2-42
Bankszámlaszáma (CIB Bank Zrt.): 10700684-66030142-52000001
4. Alapvető rendelkezések:
4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
4.2. A jelen Szabályzat 2018. április 12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
4.3. A FelhasználókMegrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a FelhasználóMegrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
4.4. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
5. Rendelés tárgya, adatok:
5.1. A honlapon a megrendelés űrlap kitöltésével kizárólag ebook rendelhető. Az egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban emailben történik a kapcsolatfelvétel és megbízási szerződés alapján kezdődik el a közös munka.
5.2. Az ebook letölthető szolgáltatásnak minősül, így nem vonatkozik rá a 14 napos elállás.
5.3. A Felhasználó a weboldalon történő rendelés leadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
5.4. A Felhasználó a rendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A rendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
6. Rendelés menete:
6.1. A Felhasználó a megrendelés űrlap kitöltésével adhatja le rendelését.
6.2. A Felhasználó azonnal emailt kap a rendelése visszaigazolásáról, és megkapja a fizetéshez szükséges adatokat,  1-2 munkanapon belül külön emailben pedig a rendeléskor automatikusan kiállított számlát is.
6.3. A számlát 8 napos határidővel, átutalással kell kiegyenlíteni, melyet követően 1-2 munkanapon belül a Megrendelő által megadott email címre érkezik meg a megrendelt szolgáltatás (ebook).
6.4. Amennyiben a Megrendelő a rendelés leadása után nem kapja meg a visszaigazoló emailt és/vagy az elektronikus számlát, 2 munkanapon belül emailben köteles jelezni a Szolgáltató felé. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a pontatlanul megadott adatokért, a megtelt tárhelyért és a rendszerhibákért sem.